Chodź na dyskotekę – plakat w programie MS Word.

Podręcznik, strona 88

Reklamy